Oferta dla osób fizycznych

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • wznowienia granic
  • opracowania geodezyjne do celów prawnych
  • mapy dla celów projektowych
  • wytyczenie obiektów na gruncie (budynki, przyłącza)
  • geodezyjna obsługa inwestycji
  • geodezyjna inwentaryzacja budynków i uzbrojenia terenu
  • doradztwo formalno-prawne